معرفی

مشخصات فردی

داود تقی پور بازرگانی

نام - نام خانوادگی : داود   تقی پور بازرگانی

پست الکترونیکی : bazargani@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه خوارزمی تهران

سوابق اجرایی

1. عضو کمیته تخصصی دوره تحصیلات تکمیلی رشته اموزش زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

2. عضو شورای اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

3. عضو کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی استان گیلانعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-12-01

داود تقی پور بازرگانی
داود تقی پور بازرگانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^